• Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Peace Brigades International Norge (PBI Norge)

E-post: kontakt@pbi.no

Telefon: Koordinator Ingunn Elisabet Bjørnstad: 97092657

Besøksadresse: Kontorfellesskapet SoCentral, 5 etg. på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Postadresse: PBI Norge, c/o Sentralen, Postboks 183, 0102 Oslo. 

Organisasjonsnummer: 982836824

Kontonr. 6094 05 57375

Intervju i klassekampen med Erika Gómez i anledning hennes besøk til PBI Norge i April.

Bilde Mónica Orjeula

– Colombia kan ikke tillate seg å gå tilbake på de framskrittene som er blitt gjort til nå, sier hun og viser til nedgangen i ofre for krigshandlinger, overlever...

 (Bilde: FNs Menneskerettighetsråd) Du kan høre hele gjennomgangen ved å klikke her

Torsdag den 10. mai var Colombia oppe til landhøring i FNs Menneskerettighetsråd i Genéve, hvor 87 land deltok med anbefalinger til forbedringer av landets menneskerettighetssitua...

(Fotograf: Mónica Orjuela) 

I april 2018 fikk PBI Norge besøk av den colombianske advokaten og menneskerettighets- forkjemperen Erika Gómez Ardila. Erika er daglig leder i Den permanente menneskerettighets- komiteen, eller Comité Permanente de Derechos Humanos, én av Co...

Please reload

Topp innlegg
Please reload

Arkiv
Please reload

Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square