av: 
Elise Øksendal

Om bare noen få dager, går årets Globaliseringskonferanse av stabelen og PBI Norge deltar med å holde ett av møtene. Den 2. oktober kl. 11:45 inviterer vi til møtet «Kampen om arealene» i samarbeid med Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) og Oslo MDG.

 

Gjennom fire innlegg vil vi få presentert ulike perspektiver på urfolks kamp om arealene: Jaqueline er av guaranifolket, som siden 70-tallet har vært fordrevet fra guaranifolkets landjord. Myndighetene forsvarer beslagleggelsen med at arealene benyttes til såkalt «grønn» energi. Aslak Heika Hætta Bjørn er en tydelig samisk stemme, som i likhet med Jaqueline og Maritjie har tatt kampen mot myndighetenes beslag på verdifulle arealer. Monika Maritjie er urfolksaktivist og miljøforkjemper fra marafenfen-folket i Indonesia, og har gjort seg bemerket på grunn av sin rolle i lokalsamfunnets kamp for å forsvare urfolkets landområder mot bygging av militærbaser. Hernan Scandizzo jobber tett med mapuchefolket i Argentina og har sett på nært hold hvordan Equinors prosjekter griper direkte inn i lokalbefolkningens tilværelse.

 

PBI Norge blir også å finne på stand under årets konferanse. Vi håper mange har lyst til å komme både møtet og å sla av en prat med oss på stand!

 

Du finner mer informasjon her på Facebook og på hjemmesiden til Globaliseringskonferansen.