av: 
Christian A. Clementsen

I forbindelse med Globaliseringskonferansen 2018 inviterer PBI Norge, Karibu, LAG og SAIH til "Rommet for sivilsamfunnet lukker seg":   

Handlingsrommet for menneskerettighetsforkjempere rundt i verden lukker seg. Hvilke erfaringer har aktivister fra ulike deler av verden? Hvordan fortsetter man å jobbe til tross for undertrykkelsen?

NÅR? Torsdag, 12. oktober, kl. 12:00 - 14:00. 

HVOR?  Jacob Kirke, Hausmannsgate 14, 0182 Oslo. 

Se Facebook

Se program og gå til påmelding: 

Globaliseringskonferansen - En annen verden er mulig.


INNLEDERE
Tetet Nera-Lauron, koordinator for Peoples’ Movement on Climate Change, Fillipinene
Carlos Fernandez, fra Inter-Church Justice and Peace Commission (CIJP), Colombia
Pablo Neri, fra Pará, Brasil, og De jordløses bevegelse (MST)
Lindah Chido, fra Students at Risk. 

BAKGRUNN 

Menneskerettighetsforkjempere, miljøvernsaktivister, lokalsamfunnsledere og studentaktivister over hele verden blir utsatt for forfølgelse, vold, overvåkning, og kriminalisering. Dette er ingen nyhet, men det er økende bekymring om at sosiale bevegelser og sivilsamfunnets handlingsrom både internasjonalt og lokalt blir stadig mindre, gjennom de nevnte undertrykking-strategier, og gjennom administrative og økonomiske hinder. Med andre ord, om at rommet lukker seg. Vi samler aktivister fra ulike deler av verden og representanter fra internasjonale organisasjoner for å belyse dette fra et globalt så vel som fra et lokalt nivå. Hvilke erfaringer har aktivister fra ulike deler av verden? Hvordan fortsetter man å jobbe til tross for undertrykkelsen? Og hvordan kan aktivister, sivilsamfunnsrepresentanter og menneskerettighetsforkjempere fra ulike deler av verden jobbe sammen for å skape forhold som bevarer og utvider handlingsrommet til seg selv og andre?