av: 
Christian A. Clementsen

PBI har publisert et magasin som gir deg historier, refleksjoner og analyser av problematikken rundt retten til land i Colombia, men også med andre historier fra andre av PBIs prosjektland (Mexico, Honduras, Guatemala).

Trykk på bildet for å lese magasinet elektronisk. Du kan også få magasinet på kontoret til PBI Norge i Møllergata 12, 4. etasje, ved Youngstorget i Oslo. 

Jorda er en del av identiteten og kulturen til lokalsamfunn over hele verden, men samtidig er den roten til mange konflikter på grunn av de forskjellige interessene som er knyttet til den. Vi i PBI ser nettopp derfor hvor sentralt retten og tilgang til land står i mange av de sakene våre ledsagede møter. Gjennom å fortelle deres historier, ønsker vi å rette søkelys på deres kamp og oppfordre til internasjonal solidaritet for å fremme deres rett til beskyttelse.