av: 
Christian A. Clementsen

(Bilde: Contagioradio). 

Mellom oktober og november deltok PBI i et verifikasjonsoppdrag sammen med organisasjonene Mundubat og OIDHACO, for å undersøke hvordan det har gått med implementeringen av fredsavtalen i Colombia, snart ett år etter signeringen av avtalen. Følgende tekst er en oversettelse til norske av artikkelen "Proceso de implementación afronta serias dificultades: Misión internacional de verificación", i Contagioradio. Artikkelen forteller om deres første observasjoner under oppdraget. 

IMPLEMENTERINGSPROSESSEN MØTER ALVORLIGE HINDRE

Organisasjonene PBI, Mundubat og OIDHACO gjennomfører i Colombia et internasjonalt verifikasjonsoppdrag for å analysere hvordan det går med implementeringen av fredsavtalen. Tross dette, har delegasjonen så langt oppdaget flere alvorlige hindre knyttet til punktene omkring politisk deltakelse, avslutningen av konflikten og punkt 5 som omhandler garantier til ofrene for den væpnede konflikten.

Ifølge Garbiñe Biurrum, magister fra Baskerlands Høyesterett og medlem i verifikasjonsoppdraget, er formålet å bidra til det internasjonale samfunnets innsats i å følge opp, være en pådriver for, og verifisere fredsavtalen mellom regjeringen og FARC.

BEKYMRING FOR DEN POLITISKE DELTAKELSEN

Så lenge verifikasjonsoppdraget har vart til nå har den politiske deltakelsen vist seg å være av stor bekymring, hvor det er umulig å få til en demokratisk åpning der man kan bygge freden, garanti for rettigheter og fulle garantier for å utøve politisk opposisjon.

Oppdraget vil i den forstand måtte undersøke hvordan de demokratiske mekanismene for deltakelse etableres, og særlig hvordan mekanismene for kvinner blir administrert. I følge Biurrum er kvinnene «nøkkelen til implementeringen og utviklingen av avtalen».

PUNKT 3 – SLUTTEN PÅ KONFLIKTEN

Oppdraget har på samme måte gitt uttrykk for at punkt tre om avslutningen av konflikten også er én av oppgavene som må etterses som del av implementeringen av fredsavtalen, og særlig prosessen med den økonomiske, kulturelle, sosiale og politiske reintegreringen av de tidligere stridende soldatene i FARC, mot et liv som sivile.

I den retning vil oppdraget verifisere om det har vært framskritt eller ikke i arbeidet med sonene for opplæring i territoriene, hvor man nå har kommet fram til at «det skjer en ganske betydningsfull fratreden av medlemmer av FARC», som kan være resultat av problemer som mangel på økonomisk respons fra regjeringen i finansieringen av disse stedene.

Når det gjelder samme punkt, er det også gitt uttrykk for alarm ovenfor implementeringen av avtalen om sikkerhetsgarantier og kampen mot de organisasjonene og kriminelle aktivitetene som er ansvarlige for massakrer som det fortsatt meldes om i landet.

PUNKT 5 OG OFRENE FOR DEN VÆPNEDE KONFLIKTEN

Således har punkt 5 om ofrene utgjort en bekymring for oppdraget, når det gjelder implementeringen av Det helhetlige rettssystemet for sannhet, gjenoppreisning og ikke-gjentagelse, som fortsatt ikke har hatt noen fremgang.  

Medlemmene i dette oppdraget vil holde møter med både statlige sektorer, deler av FARC, og sivilsamfunnsorganisasjoner, og de vil besøke territoriene, for å få en enda mer helhetlig oversikt over implementeringen av fredsavtalen.

Oppdraget vil gjøre resultatene fra observasjonene, som blir gjennomført neste uke, kjent i en pressekonferanse kl. 09:00 på morgenen i hovedsetet til Cajar, hvor de vil legge fram relevante anbefalinger for å kunne nå fram med implementeringen av fredsavtalen, både ovenfor (den colombianske) staten og til FARC. På samme måte vil det holdes en presentasjon i Brussel, i november.

(oversettelse: Christian A. Clementsen).