av: 
Christian A. Clementsen

BLI MED I PBI NORGE OG ENGASJER DEG I ARBEIDET FOR MENNESKERETTIGHETSFORKJEMPERE. 

Har du lyst til å bidra med din kompetanse og engasjement? Vi søker frivillige med engasjement for fred, solidaritet og menneskerettigheter. På arbeidsmøtet skal vi snakke om vårt arbeid, planer fremover og hvordan man kan bidra til vårt arbeid. 

PBI NORGE TRENGER DEG SOM HAR LYST TIL Å: 

Skrive artikler og innlegg, jobbe med fundraising, organisere arrangementer, drive med politisk påvirkning, jobbe med temaer som beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere, næringsliv og

 menneskerettigheter, og fredsspørsmål. 

Kom på møtet og få kaffe, frukt og annet snacks.

Fredshuset, Møllergata 12, 7 etasje, kl. 18:00 - 20:00. 

Kontakt oss