Ønsker du å jobbe for menneskerettigheter? PBI Norge trenger frivillige! Bli med! Kontakt oss på halvard@pbi.no.

Peace Brigades International (PBI) jobber for å beskytte menneskerettighetsforkjempere som er truet på grunn av sitt arbeid. Vi i PBI Norge er en frivillig basert gruppe som støtter opp om PBIs arbeid i Colombia, Mexico, Honduras, Guatemala, Kenya, Nepal og Indonesia. Vi arrangerer seminarer, debatter og foredrag, jobber med skriftlig og audio-visuelt informasjonsarbeid, organiserer besøk til Norge fra menneskerettighetsforkjempere fra våre prosjektland og jobber med fundraising.