PBI er en internasjonal og politisk uavhengig organisasjon som jobber i Colombia, Guatemala, Honduras, Kenya, Mexico, Indonesia, Nepal og Nicaragua. Gjennom internasjonal observasjon og ledsagelse søker PBI å skape et rom for menneskerettighetsforkjempere der de kan utføre sitt arbeid uten frykt for trusler og overgrep. Til vårt arbeid i Norge søker vi nå etter nye styremedlemmer som kan være med i styre og stell i organisasjonen. 

 

Kort om vervet: 

  • En god sjanse til å bli bedre kjent med PBI og få erfaring med hvordan en organisasjon styres innenfra
  • Styremedlemmer velges for to år av gangen, og det er normalt 4 styremøter i året + årsmøtet
  • Ingen krav til erfaringer, alle som er interessert i denne typen arbeid er velkomne til å melde sin interesse 
  • Styremdelemmer tar på seg det de har kapasitet og lyst til, ingen forventninger om å ta mye ansvar og oppgaver til å begynne med
  • Det er også mulig å melde interesse som vara. 

Skriv til styreleder Nina Luhr om du har spørsmål og vil melde din interesse: ninaluhr@hotmail.com

Vi håper på flere gode hoder og hjerter til å bidra til dette viktige arbeidet!