av: 
Christian A. Clementsen

Velkommen til Globaliseringskonferansen 2021

PBI Norge inviterer til refleksjon rundt ledsaging som solidaritetsstrategi og om den fortsatt er like aktuell i 2021. 

Fra 10.00 - 11.30, På Mezzaninen, DOGA, Hausmannsgate 16, Oslo. (Husk å kjøpe billett til Globaliseringskonferansen her). 

Følg med på vårt Facebook-arrangement her --> 

 

PBI fyller i år 40 år som internasjonal organisasjon med fysisk beskyttende ledsagelse av menneskerettighetsforkjempere som formål. Latin-Amerikagruppene i Norge har i like mange år sendt ut norske ungdommer på solidaritetsbrigader i samarbeid med sosiale bevegelser i Latin-Amerika. Kirkens Nødhjelp deltar fra Norge i Kirkenes Verdensråds ledsagerprogram i Palestina og Israel som har eksistert i nesten 20 år. Tre ulike modeller for fysisk tilstedeværelse av internasjonale "brigadister" i land i sør med mål om å beskytte menneskerettighetene, synliggjøre brudd på dem og stille det internasjonale samfunnet til ansvar.

Men på 40 år har verden endret seg; truslene mot menneskerettighetsforkjempere kommer fra nye steder, store, multinasjonale selskaper har føtter i flere leire og land og er vanskelige å ansvarliggjøre, vi samarbeider mer digitalt enn fysisk og det siste året har pandemien tvunget oss til å tenke annerledes på hvordan vi jobber sammen.

I samarbeid med Kirkens Nødhjelp og Latin-Amerikagruppene i Norge

Themes: 

Themes: