av: 
Ragnhild G. Nissen

PBI NICARAGUA  I COSTA RICA 

I 2020 satte Peace Brigades International (PBI) i gang et nytt prosjekt i Costa Rica – PBI Nicaragua i Costa Rica - med et fokus på å ledsage nicaraguanere som hadde ankommet landet i eksil. Det er et av PBIs nyere prosjekter, som ble startet for å dekke et økende behov uttrykt av lokale organisasjoner for å bistå nicaraguanske flyktninger i Costa Rica.

Bakgrunnen for prosjektet var den politiske krisen som fant sted i Nicaragua våren 2018. I april 2018 oppstod det protester mot reformer i landets pensjonssystem som raskt utviklet seg til å bli en større bevegelse mot president Daniel Ortegas regime. Presidenten og hans støttespillere reagerte med å slå hardt ned på bevegelsen, i form av undertrykkelse og vold mot demonstrantene, noe som resulterte i minst 325 drepte. Krisen fortsatte inn i 2019 med en rekke tilfeller av utenomrettslige fengslinger, forsvinninger, tortur og overvåkning av politiske motstandere og aktivister. Som resultat har over 100 000 nicaraguanere sett seg nødt til å flykte fra landet, og rundt 87 000 av disse har søkt om flyktningstatus i nabolandet Costa Rica.

PBI Nicaragua i Costa Rica arbeider med å støtte opp om nicaraguanske sosiale bevegelser og menneskerettighetsforkjempere som befinner seg i eksil i landet. Prosjektet tilbyr blant annet organisasjonsstyrkende støtte til grupper som tilhører studentbevegelsen, LGBTQ+ samfunnet, feministgrupper, kvinner fra den afro-karibiske regionen i det sørlige Nicaragua og bondebevegelsen. I tillegg tilrettelegger prosjektet for at deltakerne kan dele kunnskap og utvikle strategier for å ivareta menneskerettigheter, gjennom blant annet psykososial støtte og kapasitetsbygging.

Gjennom den nevnte strategien, har prosjektet som formål å forberede nicaraguanere i eksil på en eventuell retur til hjemlandet sitt så fort situasjonen tillater det. 

 

Kilder: 

https://www.peacebrigades.org/en/field-projects/pbi-nicaragua

https://pbiusa.org/content/pbi-nicaragua-costa-rica

https://freedomhouse.org/country/nicaragua