av: 
Ragnhild G. Nissen

PBI Norge får i neste uke (fra 18. til 22. mai) besøk av menneskerettighetsforkjemperne Carlos Arturo Morales og Gloria Cecilia Orcué Álvarez fra Colombia. Besøket i Oslo er ett av flere stopp på veien for de colombianske forkjemperne, som skal innom flere europeiske land for å snakke om sitt arbeid og den nåværende situasjonen for menneskerettigheter i Colombia. 

Colombia er ett av de landene i verden der det å være menneskerettighetsforkjemper er forbundet med høy risiko for eget liv. Mange utsettes for trusler, voldelige overgrep, tvangsfordrivelse og i verste fall drap. Bare så langt i 2022 er 56 menneskerettighetsforkjempere drept for arbeidet de gjør med å beskytte grunnleggende rettigheter for befolkningen. 

I løpet av besøket arrangerer PBI Norge et åpent informasjonsmøte med Carlos og Gloria, den 19. mai kl. 18:00 på SoCentral, Sentralen. Da blir det mulig å høre på erfaringene med å leve med truslene direkte fra menneskerettighetsforkjemperne. Carlos fikk selv kjenne denne risikoen på kroppen da han ble utsatt for et attentat i februar i år, mens han reiste på motorsykkel sammen med sin kone og mindreårige sønn. Slik vil besøket tilrettelegge for utveksling av kunnskap og ideer om menneskerettighetsarebidet på tvers av landegrensene. 

 

CARLOS MORALES 

Carlos har vært menneskerettighetsforkjemper for organisasjonen Cahucopana (Corporación Acción Humanitaria para la Convivencia y la Paz del Nordeste antiqueño) i 16 år, og er organisasjonens nåværende leder. Cahucopana har siden 2004 arbeidet med å styrke bøndenes kamp for retten til jord, og varsle om brudd på menneskerettighetene i den nordøstlige delen av fylkesdepartementet Antioquia. Deres arbeid kommer mer enn 3000 mennesker i regionen til gode, både blant bonde- og gruvebefolkningen.

Cahucopanas viktige arbeid har derimot ført med seg stor risiko for organisasjonen og deres ansatte. Flere av deres medlemmer har blitt utsatt for alvorlige menneskerettighetsbrudd, inkludert falske beskyldninger, tvungen fordrivelse, brudd på seksuell frihet, tvungne forsvinninger, tortur og utenomrettslige henrettelser. 

 

GLORIA ORCUÉ 

Gloria Cecilia Orcué Álvarez har bakgrunn fra landsbygda, mor og menneskerettighetsforkjemper fra fylkesdepartementet Cauca i Colombia. Hun arbeider for organisasjonen Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), som er en fortsettelse av arbeidet til La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz - en av de første menneskerettighetsorganisasjonene i Colombia. I over tretti år har Justicia y Paz ledsaget enkeltpersoner og organisasjoner tilhørende urfolk, afrocolombianere og mestiser fra rurale og urbane strøk som har vært utsatt for konfliktens handlinger. Gjennom sine aktiviteter arbeider kommisjonen for dialog og forsoning mellom ofrene og de ansvarlige for menneskerettighetsbruddene fra alle parter i konflikten. Slik bistår de i å skape garantier for at de voldelige handlingene ikke skal skje igjen.

Gloria sluttet seg til Justicia y Paz i 2003, som feltkontakt og medlem i et tverrfaglig team, og har siden hatt ansvar for å støtte initiativer som springer ut av prosessene til lokalsamfunnsorganisasjonene i de områdene der kommisjonen er til stede. I tillegg representerer hun kommisjonen i nettverksbygging med sosiale organisasjoner, kvinneorganisasjoner og miljøvernsorganisasjoner, både på regionalt og nasjonalt nivå i Colombia.

Hensikten med Carlos og Glorias besøk i Norge er først og fremst å synliggjøre situasjonen til bønder, urfolk og afrocolombianere i områdene som de to forkjemperne og deres organisasjoner arbeider i. I tillegg vil besøket dreie seg om å skape nettverk og samarbeid med norske myndigheter og ikke-statlige organisasjoner som de vil møte i løpet av sitt opphold i hovedstaden.