• Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Peace Brigades International Norge (PBI Norge)

E-post: kontakt@pbi.no

Telefon: Koordinator Ingunn Elisabet Bjørnstad: 97092657

Besøksadresse: Kontorfellesskapet SoCentral, 5 etg. på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Postadresse: PBI Norge, c/o Sentralen, Postboks 183, 0102 Oslo. 

Organisasjonsnummer: 982836824

Kontonr. 6094 05 57375

Om Peace Brigades International

PBI er en internasjonal fred- og menneskerettighetsorganisasjon som siden 1981 har jobbet for å beskytte fred- og menneskerettigehtsforkjempere. 

 

PBI beskytter mennesker som på grunn av sitt arbeid for å forsvare menneskerettighetene utsettes for trusler, forfølgelser eller direkte overgrep. Vi ledsager et bredt utvalg av aktivister.  Det de alle har til felles er at de kjemper for sine og andres rettigheter, og er utsatt for trusler eller vold for arbeidet de utfører.

 

På oppfordring fra lokale menneskerettighetsorganisasjoner jobber PBIs internasjonale team i områder med konflikt og politisk undertrykkelse. Arbeidet legger til grunn at samfunnsendringer kommer innenfra. Det PBI bidrar til er å skape et rom hvor frykten og undertrykkelsen blir mindre og arbeidet for menneskerettigheter kan styrkes.

 

PBI blander seg ikke inn i hvordan organisasjonene vi ledsager skal drive sin virksomhet eller hva de skal mene, men tilbyr organisasjonene og enkeltpersoner beskyttelse. Dette gjøres gjennom politisk, fysisk og moralsk ledsagelse.