• Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Peace Brigades International Norge (PBI Norge)

E-post: kontakt@pbi.no

Telefon: Koordinator Ingunn Elisabet Bjørnstad: 97092657

Besøksadresse: Kontorfellesskapet SoCentral, 5 etg. på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Postadresse: PBI Norge, c/o Sentralen, Postboks 183, 0102 Oslo. 

Organisasjonsnummer: 982836824

Kontonr. 6094 05 57375

Om PBI Norge

PBI Norge jobber for å støtte opp om PBIs feltprosjekter gjennom informasjonsarbeid, rekruttere ledsagere og aktive støttespillere, synliggjøre PBIs arbeid, bygge støttenettverk, drive politisk påvirkningsarbeid samt å jobbe med fundraising.

 

Informasjonsarbeid

Informasjonsarbeid i Norge er en sentral del av vårt arbeid. Vi arrangerer seminarer, konferanser og foredrag om sentrale tema innen fred og menneskerettigheter, for å bygge kunnskap, engasjement og solidaritet. 

 

Rekruttere ledsagere og medlemmer

 

PBI-Norge rekrutterer og forbereder frivillige som drar ut i felt for å ledsage menneskerettighetsforkjempere. Vi følger søkeren gjennom søknadsprosessen med råd og veiledning.

Politisk påvirkningsarbeid og støttenettverk

 

De som reiser ut med PBI er symboler på internasjonal støtte til menneskerettighetsforkjempere. Et nettverk av PBI-medlemmer, andre organisasjoner og enkeltmennesker mobiliseres i krisetilfeller for å utøve internasjonalt press med den hensikt å stoppe brudd på menneskerettighetene. PBI Norge opprettholder og videreutvikler dette støttenettverket i Norge.

 

Fundraising

 

Som landgruppe har PBI Norge som oppgave å jobbe for å skaffe finansiell støtte til vårt arbeid i Norge, i feltprosjektene og internasjonalt.