• Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Peace Brigades International Norge (PBI Norge)

E-post: kontakt@pbi.no

Telefon: Koordinator Ingunn Elisabet Bjørnstad: 97092657

Besøksadresse: Kontorfellesskapet SoCentral, 5 etg. på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Postadresse: PBI Norge, c/o Sentralen, Postboks 183, 0102 Oslo. 

Organisasjonsnummer: 982836824

Kontonr. 6094 05 57375

Kamp for rettferdig gruvedrift i Nord-Mexico

Cristina Auerbach og Esmeralda Saldaña fra den mexicanske organisasjonen Familia Pasta de Conchos  besøkte Oslo og PBI Norge i månedsskiftet november/desember. Foto Monica Orjuela

 

Arbeidet som menneskerettighetsforkjempere i Coahuila er svært krevende. I små avsidesliggende områder der avstandene er store, og hjelpen langt unna, kjemper Cristina Auerbach og Esmeralda Saldaña kampen for arbeidstakerrettigheter og sosial rettighet for gruvesamfunn i Nord-Mexico.

 

Auerbach har blitt utsatt for en rekke beskyldninger, trusler og forfølgelse for sitt arbeid i Coahuila. Lokale politikere og gruveselskaper står bak en svertekampanje i et forsøk på å presse henne ut av regionen. “Når politiet dukker opp på døren, vet jeg ikke om de er her som mine forsvarere eller som min motpart” sier Auerbach. “Det er paradoksalt at den samme institusjonen som skal gi meg beskyttelse er på samme tid dem som anklager meg for kriminelle handlinger. Derfor er PBIs tilstedeværelse svært viktig for vårt arbeid.”

 

Til tross for trusler og beskyldninger, fortsetter Auerbach sitt arbeide med ledsagelse av PBI.  "Å gi opp ikke er et alternativ"

 

Konflikten i gruvesamfunnet og opprettelsen av OFPC

Åpent møte på Café Mestizo  Foto Monica Orjuela

 

Cristina Auerbachs arbeid som menneskerettighetsforkjemper i Coahuila begynte da en eksplosjon i februar 2006 inne i Pasta de Conchos gruvene i det nordlige Mexico innesperret 65 gruvearbeidere. Etter 5 døgn valgte eierselskapet å stanse leteaksjonen på grunn av høy risikofaktor, noe de etterlatte stilte seg uforstående til, ettersom det fortsatt pågikk kullutvinning i området. Heller ikke myndighetene ble holdt ansvarlig for brudd på sikkerhetskravene i gruven, tiltros for innrapportering om flere avvik i forkant av ulykken. Dermed tok Auerbach oppgaven med å kreve rettferdighet på vegne av de pårørende og satte i gang en kampanje med krav om å hente opp ofrene som fortsatt lå begravet under jorden. Organizacion Familia Pasta de Conchos OFPC, et nettverk som for det meste består av kvinner fra gruveområdene ble stiftet og kampen for bedre arbeidsforholdene for gruvearbeidere og levekår i omkringliggende samfunn ble satt i gang.

 

Til tross for Auerbach og OFPC innsats forekom det en rekke ulykker i etterkant av katastrofen i 2006. Etter enda en ulykke i 2010 besluttet Auerbach og endre strategi. Hun ble sertifisert gruve inspektør og fikk ubegrenset adgang til gruvesjaktene i regionen. Det hun oppdaget under disse inspeksjonene var hårreisende! Korrupte tjenestemenn godkjente sikkerhetskontroll i uforsvarlige gruver med manglende sikkerhetsutstyr, mot betaling. Ved å offentliggjøre disse tilfellene og organisere demonstrasjoner, presset hun gruveselskapene til å fjerne disse inspektørene. Noe som førte til 97% nedgang i dødsfall av gruvearbeidere i det nordlige Mexico. Således har Auerbachs innsats satt henne i forkant av en farlig kamp mot noen av landets mektigste aktører.

 

 

Miljøskader på gruvesamfunn og Esmeralda Saldañas kamp

 Fra venstre: Frank Conde Tandberg (Amnesty International), Cristina Auerbach, Esmeralda Saldaña, Vanessa Colorado (Det norske menneskerettighetsfond) og Radineh Omrani (PBI Norge)

 

Selv om forholdene i gruvene har forbedret seg, anser ikke Auerbach sitt arbeid som fullført. Som den eneste regionen i landet står Coahuila for produksjonen av 10 % av landets elektrisitet, og kulldrift er hovedbeskjeftigelsen for lokalbefolkningen i denne regionen. Stor utvinning i gruvene er nå i ferd med å sluke opp de omkringliggende lokalsamfunnene og kullavfallet dumpes i folks hager. I tillegg skaper støvforurensningen i områder store helseproblemer for befolkningen. 

 

Den 22 år gamle Esmeralda Saldaña er en av kvinnene som har stått imot gruveselskapers forsøk på krype nærmere og nærmere hennes landsby, Colete. I en alder av tretten, ble hun rystet da hennes onkel ble bortført av det lokale politiet og ble funnet en uke senere, blodig og bevisstløs. Dette var hans straff for å ha nektet å selge sitt hjem. Etter denne hendelsen, tok det henne tre år for å mane seg opp til å stå imot gruveselskapene som var i ferd med å ødelegge veier, hus og elver i landsbyen. Med hjelp og støtte fra Auerbach har Saldaña klart å engasjere hele samfunnet i en rekke protestmarsjer som har ført til at noen av de mest ødeleggende gruveselskapene nå har trukket seg ut av landsbyen. Likevel er behovet for tilstedeværelse og kontinuerlig kamp mot ulovlig utvinning gjeldene i regionen. Lokalsamfunnene kjemper bokstavelig talt en kamp om overlevelse.

 

Betydningen av PBI ledsagelse

 

Auerbach og Saldañas arbeid i regionen er svært viktig for å fremme menneskerettigheter for gruvesamfunn. Auerbachs inspeksjoner i gruvene har reddet utallige liv og Saldañas pågående kamp har vekket borgermesterens oppmerksomhet. PBI har fulgt Auerbach og Saldaña siden 2014 og er fortsatt årvåken ettersom begge opererer i et farlig miljø og står imot mektige aktører. “I et område der politiske aktører og gruveselskaper går hånd i hånd, er beskyttelsen fra PBI svært viktig for meg” sier Cristina. “Uten tilstedeværelse av PBI ville jeg ikke ha klart å oppholdt meg i Coahuila. Spesielt nå, etter å ha fortalt vår historie til omverdenen, befinner vi oss i en betraktelig større risiko enn tidligere. Jeg er svært takknemlig for PBI som gir menneskerettighetsforkjempere i Mexico muligheten til å våken opp i livet hver dag.”

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgt innlegg

Åpent møte med Olga Araújo fra Nomadesc

November 13, 2019

1/3
Please reload

Arkiv
Please reload

Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square