• Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Peace Brigades International Norge (PBI Norge)

E-post: kontakt@pbi.no

Telefon: Koordinator Ingunn Elisabet Bjørnstad: 97092657

Besøksadresse: Kontorfellesskapet SoCentral, 5 etg. på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Postadresse: PBI Norge, c/o Sentralen, Postboks 183, 0102 Oslo. 

Organisasjonsnummer: 982836824

Kontonr. 6094 05 57375

Menneskerettighetssituasjonen i Colombia: PBIs kvartalsrapport april - juni 2017

August 10, 2017

 

 

PBI Colombia utgir egne rapporter om situasjonen til menneskerettighetsforkjemperne vi ledsager der. Her kan du lese et sammendrag fra rapporten fra perioden april til juni. Du kan lese hele rapporten på PBI Colombia egen nettside.

 

Colombia: Den væpnede konflikten er i endring

 

Siden demobiliseringen av FARC-geriljaen har andre illegale grupper tatt kontroll over områder på landsbygda og skapt en ny bølge av angrep mot lokalsamfunn, menneskerettighetsforkjempere og samfunnsledere. Denne økende volden er årsak til bekymring for menneskerettighets-organisasjonene, og ses i sammenheng med økt synlighet av neo-paramilitære grupper.

 

Den colombianske regjeringen forholder seg til disse gruppene kun som organiserte kriminelle i forbindelse med narkotikahandel, og blir kritisert for å ikke anerkjenne den systematiske karakteren bak drapene på menneskerettighetsforkjemperne. Likevel viser en rapport fra CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) at neo-paramilitære grupper sto for en rekke trusler, utenomrettslige henrettelser, skader, forsvinninger og tortursaker i 2016. Ifølge UNHCHR ble 45 % av drapene i 2016 og 67 % av drapene i 2017 begått i områder der FARC har trukket seg tilbake.

 

Neo-paramilitære grupper der PBI jobber

 

Fredssamfunnet i San José de Apartadó har siden september i fjor rapportert om økt aktivitet og synlighet fra gruppen Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Nylig mottok Gildardo Tuberquia og et annet medlem av fredssamfunnet drapstrusler etter at de under en offentlig høring rapporterte om AGCs trakasseringer av Fredssamfunnet samt gruppens ledtog med den colombianske hærens 17. Brigade. Organisasjonen Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) informerer om at AGC kontakter befolkningen i de humanitære sonene der de kaller inn til møter og tilbyr penger til de som vil jobbe for dem. Blant annet har Enrique Cabezas, som krever retten til eget land og besøkte Norge i 2015, mottatt flere drapstrusler mellom 24. juni og 1. juli.

 

Ifølge Colombias Menneskerettighetsombud (Defensoría del Pueblo) skjer det strukturelle endringer av den væpnede konflikten i Bajo Atrato-regionen i Urabá med demobilisering av FARC, tilstedeværelse av ELN siden 2015 og nærvær av hundrevis av soldater fra AGC siden 2014.

 

David Ravelo er løslatt etter nesten 7 år i fengsel

 

Menneskerettighetsforkjemperen David Ravelo ble fengslet i 2010. Ravelo er overbevist om at årsaken til fengslingen var for å tie ham i arbeidet som samfunnsleder. På grunn av den økende graden av vold og tiltale mot menneskerettighetsforkjempere i Magdalena Medio er det fortsatt grunn til bekymring for Ravelos sikkerhet selv etter løslatelsen. 

 

Sosial protest i Buenaventura

 

I 22 dager gjorde innbyggerne i Buenaventura protest mot volden og fattigdommen i byen. Etter streiken ble det nedsatt en komité som skulle undersøke de colombianske sikkerhetsstyrkenes unødige bruk av vold mot deltakerne under protesten. Til tross for store prosjektplaner som inkluderer utbygging av Buenaventuras internasjonale havneområde, rapporterer Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) om en forverring i folks levestandard som følge av denne utviklingen. Etter den 24. juni har en av lederne i komiteen som ledet protestmarsjen mottatt dødstrusler. Samtidig søker den neo-paramilitære gruppen «La Empresa» å ta større kontroll i Buenaventura. PBI er bekymret for sikkerheten til protestlederne, og særlig organisasjonen Nomadesc og Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP).

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgt innlegg

Åpent møte med Olga Araújo fra Nomadesc

November 13, 2019

1/3
Please reload

Arkiv
Please reload

Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square