• Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Peace Brigades International Norge (PBI Norge)

E-post: kontakt@pbi.no

Telefon: Koordinator Ingunn Elisabet Bjørnstad: 97092657

Besøksadresse: Kontorfellesskapet SoCentral, 5 etg. på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Postadresse: PBI Norge, c/o Sentralen, Postboks 183, 0102 Oslo. 

Organisasjonsnummer: 982836824

Kontonr. 6094 05 57375

Honduras: Krenkelser, overdreven maktbruk og kriminalisering av menneskerettighetsforkjempere i forbindelse med krisen ved det Nasjonale Autonome Universitetet (UNAH)

 

Det internasjonale samfunnet gjøres oppmerksom på sikkerhetssituasjonen til menneskerettighetsforkjemperne Hedme Castro, Tommy Morales, Carlos del Cid, and Ariel Diaz. De fire observerte fjerningen av demonstrerende studenter ved det Nasjonale Autonome Universitet i Honduras(UNAH), 8 september 2017, og ble da utsatt for trusler, maktbruk og straffeforfølgning.

 

Bakgrunnen for krisen ved universitetet:

Siden juni har krisen, som startet i 2015, har forverret seg. Flere campuser rundt omkring i landet er påvirket av krisen. I løpet av disse månedene har det blitt utført flere protestaksjoner, deriblant demonstrasjonstog, okkupering av bygninger og sultestreik.

Bakgrunnen for demonstrasjonene har vært krav om frie og demokratiske studentvalg, krav om studentrepresentasjon og krav om at den aktuelle universitetsledelsen går av.

Aksjonene har ofte ført til utkastelser, ledsaget av aggressiv maktbruk fra politiet. Til nå har det ikke lyktes å etablere et effektivt rom for dialog mellom partene.

Den 8 september ble de nevnte menneskerettighetsforkjemperne utsatt for blant annet tåregass og pepperspray. De ble deretter anholdt av politiet, for så å bli straffeforfulgt. Dette hindret dem i å utføre sine oppgaver som observatører under klareringen av universitetsområdet.

På bakgrunn av de overnevnte hendelsene, utrykker PBI bekymring, og anbefaler at det internasjonale samfunnet:

  • Uttrykker støtte til menneskerettighetsforsvareres arbeid i Honduras. Man må gjøre det klart at internasjonal tilstedeværelse og observasjon er viktig.  Dessuten, bør man minne Honduras regjering om dens forpliktelser til å beskytte menneskerettighetsforsvarere.

  • Uttrykker bekymring overfor Honduras regjering, knyttet til behandlingen av menneskerettighetsforsvarerne den 8 september.

  • Etterspør en forklaring på hendelsene den 8 september, i tillegg til å kreve en upartisk og uavhengig etterforskning av hendelsene.

  • Utrykker bekymring over straffeforfølgning som hindrer menneskerettighetsforsvarere i å utføre sitt arbeid.

  • Krever at Honduras sikrer den nasjonale menneskerettighetskommisjon (CONADEH) autonomi og autoritet i sitt arbeid.

  • Minner staten Honduras om viktigheten av å sikre domstolenes autonomi, uavhengighet, upartiskhet og sikkerhet, slik at de effektivt kan fungere som garantister for en rettferdig rettergang.

Les mer

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgt innlegg

Åpent møte med Olga Araújo fra Nomadesc

November 13, 2019

1/3
Please reload

Arkiv
Please reload

Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square