• Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Peace Brigades International Norge (PBI Norge)

E-post: kontakt@pbi.no

Telefon: Koordinator Ingunn Elisabet Bjørnstad: 97092657

Besøksadresse: Kontorfellesskapet SoCentral, 5 etg. på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Postadresse: PBI Norge, c/o Sentralen, Postboks 183, 0102 Oslo. 

Organisasjonsnummer: 982836824

Kontonr. 6094 05 57375

Internasjonal ledsagelse er livsviktig!

(Fotograf: Mónica Orjuela) 

 

I april 2018 fikk PBI Norge besøk av den colombianske advokaten og menneskerettighets- forkjemperen Erika Gómez Ardila. Erika er daglig leder i Den permanente menneskerettighets- komiteen, eller Comité Permanente de Derechos Humanos, én av Colombias eldste menneskerettighetsorganisasjoner. Erikas besøk i Norge er en del av en større rundreise i Europa der flere delegater fra det colombianske sivilsamfunnet møter europeiske myndigheter og andre organisasjoner. Formålet er å vekke oppmerksomhet om menneskerettighetssituasjonen i Colombia, i forkant av Colombias landhøring i FNs Menneskerettighetsråd (Universal Periodic Review) den 8. mai. Under landhøringen kan Norge og andre land komme med anbefalinger til tiltak for å beskytte menneskerettighetene. PBI Norge har intervjuet Erika Gómez i forbindelse med besøket:

 

Kan du fortelle om arbeidet til Comité Permanente de Derechos Humanos (CPDH)?

 

- CPDH er en av de første menneskerettighetsorganisasjonene i Colombia, som ble dannet under det første forumet for menneskerettigheter. Dette forumet ble dannet som en reaksjon på president Turbay Ayalas regjering og deres systematiske og gjentakende voldsutøvelse mot arbeiderklassen, bønder og urbefolkning. På 1970-tallet hadde bøndene klart å bygge opp en kraftig landsdekkende allianse nettopp for å stille krav om egne rettigheter. Men bøndene ble ikke hørt. I stedet ble det gjennomført harde straffer som drap og fengsling, og det ble registrert tilfeller av tvungen forsvinning og tortur. Stilt ovenfor denne voldsutøvelsen, bestemte til slutt en gruppe politikere, akademikere, fagforeninger og sosiale organisasjoner seg for å ta initiativet til å gjennomføre det første landsdekkende forumet for menneskerettigheter, og det er slik komiteen CPDH blir til. Siden da har komiteens historie vært preget av arbeidet for økt politisk påvirkning både nasjonalt og internasjonalt.  Andre konkrete arbeidslinjer har vært å fremme, beskytte og ivareta menneskerettighetene. Komiteen har også siden da blitt en permanent skole for menneskerettigheter og internasjonal humanitærrett i Colombia. CPDH finnes i omtrent 17 fylker, og dette har gitt oss muligheten til å få kunnskap om hva som foregår i de forskjellige territoriene i de mest avsidesliggende og rurale områdene i landet.

 

Hvilken effekt har den internasjonale ledsagelsen for arbeidet til CPDH?

 

- Den internasjonale ledsagelsen har gitt oss muligheten til å i det minste ha noen få garantier. Som menneskerettighetsforkjempere har det gitt oss muligheten til å gjennomføre arbeidet vårt i de mest avsidesliggende områdene på landsbygda hvor konfrontasjonen med geriljaen inntil for noen få år siden var svært merkbar. Vi kunne ikke regne med å ha noen garantier, heller ikke fra den colombianske staten, og dermed ble den internasjonale ledsagelsen livsviktig for menneskerettighetsforkjemperne. Jeg mener det er viktig å satse på at den internasjonale ledsagelsen fortsetter, særlig med tanke på at det fortsatt er konflikt i nesten hele landet til tross for at vi lever i en ny historisk kontekst etter fredsforhandlingene med en av geriljagruppene. Menneskerettighetsbruddene med de systematiske og selektive drapene på sosiale ledere og menneskerettighetsforkjempere har ikke minsket, men har heller økt, så ledsagelsen blir viktig for at vi skal kunne gjennomføre vårt arbeid.

 

Hva er formålet med denne rundreisen til Norge og Europa?

 

- Den 10. mai er dagen for Colombias UPR. Derfor har vi de siste ni månedene arbeidet sammen med flere organisasjoner over hele landet. Vi er ca 500 organisasjoner, ikke bare fra de store byene, men også fra landsbygda og forskjellige sektorer, som har sett på anbefalingene statene gjorde under UPR fra 2013. Vi har sett på om de tidligere anbefalingene har blitt fulgt opp eller ikke, om det har vært gjort fremskritt og hvilke problemstillinger som fortsatt er aktuelle. Meningen med besøket her i Norge har nettopp vært for å fortelle om dette arbeidet vi har gjort, og samtidig se på mulighetene for om Norge fortsetter med sine anbefalinger. Samtidig vil vi vise fremskrittene, men også særlig mangelen på implementering av de tidligere anbefalingene der den colombianske staten ikke har fulgt opp. I mange tilfeller har vi merket oss at det er gjort forbedringer i lovverket, men at det har møtt betydelig tilbakeslag på grunn av manglende kunnskap blant de statsansatte. Det har ikke vært noe ønske fra den colombianske staten om å gjøre informasjonen kjent, og i stedet har det ikke skjedd implementering. Så praktisk talt, som vi sier i Colombia, handler det om typiske tilfeller der loven bare er døde ord.

 

Hva ville ditt budskap være til det norske sivilsamfunnet, fra CPDH eller den sosiale bevegelsen i Colombia?

 

- For det første vil jeg takke for brorskapet og solidariteten det norske folk har vist ovenfor Colombia gjennom historien. Norges rolle under fredsforhandlingene og nå under implementeringen har vært fundamentalt viktig. Nå som fredsprosessen med FARC på mange måter har nådd et skjørt punkt, akkurat som forhandlingene og framskrittene i dialogen med ELN-geriljaen også er skjøre, tror jeg det er viktig at vi ber dere om at dere ikke må forlate oss slik at vi kan fortsette denne prosessen som vi vet vil møte mange utfordringer, der mye av ansvaret faller utelukkende på den colombianske staten. Jeg er overbevist om hvis vi fortsetter et harmonisk og sammenknyttet arbeid med støtte fra dere, i samarbeid med det norske folk, vil vi kunne få til at hele avtalen med FARC-geriljaen blir respektert.

 

(Bilde: Erika Gómez, CPDH). 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Utvalgt innlegg

Nomadesc fremmer lokalsamfunnenes stemme i Colombia

December 12, 2019

1/4
Please reload

Arkiv
Please reload

Søk etter tags
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square