Bli kjent med arbeidet til PBI Colombia på Youtube

PBI Colombias eget kommunikasjonsteam arbeider med å øke bevisstheten rundt de stadige angrepene på menneskerettighetsforkjemperne i Colombia. På PBI Colombias egen Youtube-kanal kan du følge med på arbeidet og se oppdaterte videoer fra organisasjonene og personene vi ledsager i felt.

Gå direkte til Youtube-kanalen ved å klikke på "colombiapbi"

Portait/Retrato #3 Irene Ramirez, ACVC-RAN

It could sound a cliché, but I can guarantee that it is very true that sometimes when you travel to some place the real travel becomes an internal trip. I think that it happens because we feel reflected in the others.

Video: Hva gjør PBI i Colombia?

PBI Norge gir omfattende støtte til arbeidet med å beskytte menneskerettighetsforkjempere i Colombia. Her er en rask introduksjon til PBIs arbeid i landet. 

Subscribe to Video