• Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle

Peace Brigades International Norge (PBI Norge)

E-post: kontakt@pbi.no

Telefon: Koordinator Ingunn Elisabet Bjørnstad: 97092657

Besøksadresse: Kontorfellesskapet SoCentral, 5 etg. på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo

Postadresse: PBI Norge, c/o Sentralen, Postboks 183, 0102 Oslo. 

Organisasjonsnummer: 982836824

Kontonr. 6094 05 57375

PBIs visjon og mål

 

Visjon:

PBI ser for seg en verden der folk løser konflikter på en ikke-voldelig måte, der menneskerettighetene overholdes, og hvor sosial rettferdighet og interkulturell respekt har blitt en realitet.

 

Mål:

PBI arbeider for å åpne et rom for fred der konflikter kan behandles med ikke-voldelige metoder. Vår strategi er internasjonal tilstedeværelse som støtter lokale initiativer og bidrar til å utvikle en kultur for fred og rettferdighet. Vi handler på anmodning fra lokale organisasjoner som arbeider for menneskerettigheter og sosial endring i regioner med undertrykkelse og konflikt.

 

Målet med PBIs internasjonale tilstedeværelse er å støtte både politiske og sosiale prosesser gjennom en felles strategi for å stoppe vold og fremme aktiv ikke-vold. Våre internasjonale team bruker metoder som beskyttende ledsagelse, fredsundervisning, uavhengig observasjon, og konfliktanalyse. I tillegg lærer PBI om, og utvikler former for ikke-voldelig intervensjon. Der det er mulig tar vi initiativ til kontakt med alle partene i en konflikt for å informere om vår tilstedeværelse.

 

PBI støtter dette arbeidet gjennom et bredt internasjonalt nettverk av organisasjoner og enkeltpersoner. Vår identitet er bygd på ikke-hierarkiske strukturer og konsensusprinsippet.