Dagen før fredsprisutdelingen inviterer vi til samtale og debatt for å vise vår støtte og solidaritet med det colombianske folk som kjemper for fred og menneskerettigheter i landet. For fredsprosessen fortsetter i Colombia, ikke minst på grasrota. 

Tema for konferansen er den pågående fredsprosessen og rollen sivilsamfunnet spiller for å sikre fred og rettferdighet. 

Mens president Santos mottar fredsprisen er utfallet av fredsprosessen fortsatt usikkert. Men colombianerne har tatt til gatene for å kreve en endelig fredsavtale. 

Det er derfor viktig at det norske og det internasjonale samfunnet holderfrem sin støtte til fredsprosessen i Colombia. På samme tid er sivilsamfunnets rolle svært viktig og organisasjonene må få handlingsrommet de trenger for å kunne delta. Deres arbeid for fred med sosial rettferdighet er under sterkt press på grunn av den pågående bølgen av aggresjon, trusler og drap på freds- og menneskerettighetsforkjempere i landet. Angrepene må stanse og colombianske myndigheter må garantere for det sivile samfunnets innflytelse og deltakelse i fredsprosessen. Hele fredsprosessen er avheng av det, fordi en varig og rettferdig fred skapes nedenfra.

Vel møtt!