Ideen om å starte opp PBI kom fra mennesker med praktisk erfaring med ikkevoldsarbeid, og ble stiftet i Canada i 1981.

Blant tidligere feltprosjekter er Nicaragua (1983), Guatemala (1983-1999), El Salvador (1987-1992), Sri Lanka (1989-1998), Nord-Amerika (1992-1999), Haiti (1992-2001), og Balkan Peace Team Coalition (1994-2001). 

Les mer om PBIs historie og tidligere feltprosjekter her