PBIs mandat: 

PBIs mandat er å skape rom for fred og beskytte menneskerettighetene.

Fokus for PBIs arbeid er internasjonal tilstedeværelse, definert som ett eller flere av følgende punkter: fysisk tilstedeværelse, fysisk ledsagelse, informasjonsspredning, nettverksbygging, observasjon, rapportering, samt å bygge internasjonale støttenettverk.

Andre metoder som spiller en rolle i fredsbygging er fredsutdanning og arbeid med mental helse forutsatt at den beskyttende tilstedeværelsen er vurdert.

PBI erkjenner at det kan oppstå situasjoner som krever en metodikk som vi ikke har brukt tidligere. Dette mandatet er ment å tillate gjennomføring av andre metoder etter samråd med organisasjonen internasjonalt.

 

PBIs prinsipper:

PBI jobber ut ifra prinsippene om ikke-vold og ikke-partiskhet. PBI er en internasjonal organisasjon, og arbeider etter en ikke-hierarkisk modell for organisering og beslutningsprosesser.

 

1.     Ikke-vold

PBI forplikter seg til å gi den høyeste aktelse for menneskets liv og forsvaret av dette. Organisasjonen respekterer alle menneskers grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og friheter.

PBI er overbevist om at varig fred og varige løsninger på konflikter mellom og innen land ikke kan oppnås med voldelige midler, og avviser derfor vold av alle slag og fra hvilken som helst kilde. PBI har som mål å støtte prosesser for å bygge et fredelig samfunn ved å oppmuntre til samarbeid mellom grupper som arbeider demokratisk og streber etter å finne politiske løsninger på konflikter med voldelige midler.

PBI, med sin erfaring og internasjonale tilstedeværelse, bestreber seg for å overvinne urettferdige og voldelige strukturer for å bygge et humant samfunn.

 

2.     Internasjonal karakter

PBI er en global organisasjon. Det representerer det internasjonale samfunnets bekymringer ovenfor konflikter og kriser som påvirker alle, og til fred som gagner alle.

PBI ønsker velkommen engasjementet til alle mennesker fra alle kulturer, språk, religioner, livssyn og geografiske regioner, til å samarbeide med og tjene i det lokale, nasjonale, regionale og internasjonale arbeidet til PBI. Det byr på muligheter for frivillige til å fungere som linker og / eller representanter for det internasjonale samfunnet til å hjelpe til å generere en gjensidig dialog mellom partene i konflikten, samt å gi dem muligheter for kontakt med omverdenen.

Det ikke-voldelige arbeidet til PBI-teamene i konfliktsituasjoner har også effekten av å stimulere og fremme fredsinitiativer av folket selv i konfliktområdene. Derfor oppfordrer PBI til dannelsen av nasjonale landegrupper under PBI, med håp om å styrke sitt eget arbeid samt bygge opp lokale fredsaktiviteter.

PBI respekterer autonomi og rett til selvbestemmelse for alle mennesker, og ser sine tjenester som et lite bidrag til deres egen innsats for fred. Derav unngår PBI å pålegge eller påvirke deres egne måter å tenke og handle på. Som en konsekvens av denne tilnærmingen går PBI inn i en situasjon kun ved forespørsel av bekymrede mennesker i området.

 

3.     Ikke-partiskhet

Som en internasjonal tredjepart handler PBI på en uavhengig og ikke-partisk måte. Ifølge sin Vedchhi-erklæring innebærer ikke-partiskhet følgende:

- håndtere alle parter med et åpent sinn;

- rapportere så objektivt som mulig;

- avstå fra fordømmende reaksjoner;

- formidle bekymringer til de ansvarlige uten å anklage.

Ikke-partiskhet betyr ikke likegyldighet, nøytralitet eller passivitet overfor urett eller mot brudd på menneskerettigheter, verdighet og individuell frihet. Tvert imot er PBI fullt forpliktet til disse verdiene og kampen mot vold - fysisk eller strukturell - som et middel for å etablere varig fred.

Derfor krever PBIs arbeid, som en ikke-partisk tredjepart, at PBIs team og deres medlemmer ikke blir involvert i arbeidet til grupper eller enkeltpersoner som blir beskyttet og ledsaget; at de prøver sitt ytterste for å forbli ikke-fordømmende, til tross for deres mulige følelsesmessige identifikasjon med den undertrykte eller offeret; at de ikke blir involvert i den offisielle politikken i vertslandet; at de deler verktøy for konfliktløsning de har til rådighet med dem som ber om det, enten som informasjon eller i form av workshops og opplæringsprogrammer uten å gripe inn eller pålegge sine egne meninger.

 

4.     Ikke-hierarkisk modell

PBI benytter en ikke-hierarkisk modell for organisering og beslutningsprosesser, som legger vekt på relasjoner og prosesser og ikke bare på resultater.

Godkjent av generalforsamlingen i Ontario, Canada, juni 1992, og endret av generalforsamlingen, Mannenbach, Sveits, november 2001.