PBI Norge jobber for å støtte opp om PBIs feltprosjekter gjennom informasjonsarbeid, rekruttere ledsagere og aktive støttespillere, synliggjøre PBIs arbeid, bygge støttenettverk, drive politisk påvirkningsarbeid samt å jobbe med fundraising.

 

Informasjonsarbeid

​Informasjonsarbeid i Norge er en sentral del av vårt arbeid. Vi arrangerer seminarer, konferanser og foredrag om sentrale tema innen fred og menneskerettigheter, for å bygge kunnskap, engasjement og solidaritet. 

 

Rekruttere ledsagere og medlemmer

PBI Norge rekrutterer og forbereder frivillige som drar ut i felt for å ledsage menneskerettighetsforkjempere. Vi følger søkeren gjennom søknadsprosessen med råd og veiledning. Les mer om hvordan du kan bli ledsager for PBI her

PBI Norge trenger også frivillige til vårt arbeid i Norge. Vi arrangerer seminarer, debatter og foredrag, driver fundraising, jobber med politisk påvirkningsarbeid og støtter opp om PBIs internasjonale arbeid. Meld deg inn i PBI Norge her

Politisk påvirkningsarbeid og utvikling av støttenettverk

De som reiser ut med PBI er symboler på internasjonal støtte til menneskerettighetsforkjempere. Et nettverk av PBI-medlemmer, andre organisasjoner og enkeltmennesker mobiliseres i krisetilfeller for å utøve internasjonalt press med den hensikt å stoppe brudd på menneskerettighetene. PBI Norge opprettholder og videreutvikler dette støttenettverket i Norge.

 

Fundraising

Som landgruppe har PBI Norge som oppgave å jobbe for å skaffe finansiell støtte til vårt arbeid i Norge, i feltprosjektene og internasjonalt.