av: 
Halvard Hjermundrud - styreleder PBI Norge

Hver dag risikerer individer, grupper og samfunn sine liv for å oppnå frihet, rettferdighet og fred i verden. Menneskerettighetsforkjempere kan være lokalsamfunnsledere, advokater, journalister, miljøaktivister, overgrepsofre, fagforeningsfolk, lærere, studenter og mange flere. Det er de som står opp mot urettferdighet, diskriminering og maktmisbruk. De holder myndigheter ansvarlige, beskytter sårbare miljøer, og kommer med innovative endringsforslag.  Vår frihet er avhengige av deres arbeid.

Hver dag blir menneskerettighetsforkjempere rundt i verden angrepet, fengslet eler drept. De som rammes mest er aktivister som jobber på grasrotnivå, i isolerte regioner og de som hører til marginaliserte grupper. Disse mangler de nødvendige nettverkene og ressursene for å tilkalle internasjonal oppmerksomhet. Med denne nominasjonen håper vi å bidra til å sette søkelyset på disse ukjente heltene, og sette i gang en ny dialog om hva som kan gjøres for å støtte og beskytte dem.

Dette året har Nobelkomiteen en unik mulighet til å sende en sterk beskjed til det internasjonale samfunnet. I 2018 markerer vi 20-års jubileet for FNs erklæring om menneskerettighetsforkjempere. Erklæringen som ble vedtatt på 50-års jubileet til FNs menneskerettighetserklæring er en milepæl i  menneskerettighetshistorien. Den minner oss om at menneskerettigheter ikke bare er et juridisk anliggende, men er opprettholdt av de som kjemper for å opprettholde dem. Ansvaret for å beskytte menneskerettighetene er noe vi alle deler; enhver kan og bør være en menneskerettighetsforkjemper.

Deklarasjonen omfatter en rekke prinsipper som anerkjenner menneskerettighetsforkjempernes rolle og rettigheter. Allikevel, til tross for dette beskyttende rammeverket, lever menneskerettighetsforkjempere over hele verden i frykt. Over 3500 har blitt drept siden 1998, og dette tallet representerer bare det mest synlige symptomet på en global trend av undertrykking av deres arbeid. 

PBI har stått skulder ved skulder med truede menneskerettighetsforkjempere i over 35 år, i noen av de farligste landene i verden. Med denne nomineringen ønsker vi å synliggjøre den undertrykkingen av aktivister som vi observerer ute i felt. Vi håper å skape nye debatter og bidra til nye forpliktelser fra stater rundt i verden. En fredspris til menneskerettighetsforkjemperne vil være en utfordring til den fremvoksende diskursen som avviser og delegitimerer ikke-voldelige aktivister ved å påstå de er  terrorister, anti-patrioter, eller trusler mot sikkerhet og utvikling. Det vil anerkjenne dem som fredsbyggere og ikke bråkmakere.

En tildeling ville blitt den første av sitt slag i verden; aldri har et globalt samhold vunnet fredsprisen. Ved å nominere et slikt samhold og ikke enkeltindivider eller organisasjoner, ønsker vi å understreke at samfunnet selv er en del av forsvaret av menneskerettighetene. Det er ideen om samhold som motiverer mennesker til å ta enorme risikoer for å beskytte andres rettigheter og fremme fred. I en tid  der individualitet ser ut til å berømmes og belønnes, vil en slik tildeling sende en sterk beskjed om at fred er basert på solidaritet.