• 5 December 2017
  Denne teksten er en oversettelse til norsk av artikkelen "Hoy sepultaron al líder de tierras, Mario Castaño", av Morna Dick i PBI Colombia. I artikkelen forteller hun om sine opplevelser fra begravelsen av landrettighetslederen.
 • 13 November 2017
  (Bilde: Contagioradio). 
 • 11 November 2017
   Sted: Seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern, University of Oslo Tid: torsdag 16. november 08:15 - 09:45
 • 25 October 2017
  Den fysiske ledsagelsen av menneskerettighetsforsvarerne i felt utgjør kjernen av PBIs arbeid. Ledsagelsen har sin basis i tre grunnelementer: ledsagelse av utsatte menneskerettighetsforkjempere, trening og kapasitetsbygging, og kriseaktivering. Gjennom disse arbeidsmetodene bidrar vi til å skape rom der lokalsamfunn og organisasjoner kan arbeide for å fremme menneskerettighetene uten å måtte frykte for sitt liv.
 • 9 October 2017
  Et sammendrag av PBIs perioderapport om menneskerettighetssituasjonen i Colombia, som produseres fire ganger i året på spansk og engelsk. For perioden juli - august 2017.  
 • 30 September 2017
  Det internasjonale samfunnet gjøres oppmerksom på sikkerhetssituasjonen til menneskerettighetsforkjemperne Hedme Castro, Tommy Morales, Carlos del Cid, and Ariel Diaz. De fire observerte fjerningen av demonstrerende studenter ved det Nasjonale Autonome Universitet i Honduras(UNAH), 8 september 2017, og ble da utsatt for trusler, maktbruk og straffeforfølgning. Bakgrunnen for krisen ved universitetet:
 • 30 September 2017
  2016 markerte 35-års jubileet for PBI’s internasjonale arbeid med å forsvare menneskerettighetsforkjempere. I løpet av jubileumsåret har vi samarbeidet med 600 inspirerende kvinner og menn som risikerer livene sine for å forsvare sine og andres rettigheter. Beskyttelsen av disse menneskerettighetsforkjemperne er selve kjernen i arbeidet vi gjør, og i år har vi både styrket og ekspandert vår innsats i samsvar med forkjempernes behov i deres lokalsamfunn i alle våre syv prosjektland.
 • 30 September 2017
  PBI trenger ledsagere i Mexico. Som ledsager jobber man med å beskytte menneskerettighetsforkjempere som er truet på grunn av sitt arbeid gjennom tilstedeværelse, ledsagelse og observasjon, lobbyisme, undersøkelser, informasjonsarbeid og moralsk støtte. Søknadsfrist 19. november Søk her
 • 13 September 2017
 • 13 September 2017
  PBI Colombias eget kommunikasjonsteam arbeider med å øke bevisstheten rundt de stadige angrepene på menneskerettighetsforkjemperne i Colombia. På PBI Colombias egen Youtube-kanal kan du følge med på arbeidet og se oppdaterte videoer fra organisasjonene og personene vi ledsager i felt. Gå direkte til Youtube-kanalen ved å klikke på "colombiapbi". 

Pages