av: 
Christian A. Clementsen

COPINH står for Civil Council of Grassroots and Indigenous Organisations in Honduras, og ble grunnlagt av lenca-folket i Honduras i 1993. PBI har ledsaget flere av COPINHs medlemmer siden 2016 etter drapet på en av organisasjonens grunnleggere Berta Cáceres. 

Berta Cáceres var en internasjonalt anerkjent miljøforkjemper og urfolksaktivist som arbeidet for lenca-folkets rettigheter overfor interessene til det honduranske selskapet Desarrollo Energético SA (DESA). Problemstillingen gikk ut på at selskapet ønsket å utnytte elven Gualcarque vest i Honduras for produksjon av kraft gjennom vannkraftprosjektet Agua Zarca. For lenca-folket var Gualcarque-elven av stor betydning, og Berta Cáceres var blant de som kjempet for lencaenes rettigheter og bevaring av elven. 

I 2015 vant Berta Goldmans Miljøpris for sin grasrotkampanje som til slutt lyktes i å stoppe vannkraftsprosjektet Agua Zarca. 

Eieren av DESA tiltalt for drapet på Berta Cáceres

I 2016 ble Berta Cáceres myrdet i sitt eget hjem for arbeidet sitt. I 2018 blir eieren og administerende direktør i DESA, David Castillo, tiltalt for å stå bak drapet, og i 2022 ble han dømt til 22 år og 6 måneders fengsel som medansvarlig.(i)

(Bilde: PBI Honduras)

David Castillo ble brukt som rådgiver av Norfund

Norsk Folkehjelp, som er partner med COPINH, har meldt om at det norske bistandsfondet Norfund brukte David Castillo som rådgiver og samarbeidspartner i deres investeringer helt fram til han ble arrestert i 2018 for drapet på Berta Cáceres.

David Castillo har også eid aksjer i energiselskapet PRODERSSA, som i 2013 får tildelt to prosjekter sør i Honduras, ett i Agua Fría og ett i Los Prados, por produksjon av solcelleenergi. To år etter inngår det norske selskapet Scatec Solar en avtale med PRODERSSA om bygging av solenergiparken Agua Fría, mens Scatec og Norfund inngår avtale om kjøp av rettighetene for bygging av Los Prados.(iii) 

Los Prados ligger i kommunen Namasigüe i Choluteca. De lokale innbyggerne var allerede fra 2015 imot byggingen av prosjektet fordi det ville innebære fordrivelse av flere bofaste i området. Motstanden mot prosjektet førte til en kriminalisering og forfølgelse av flere lokale ledere. I 2018 blir den sosiale lederen Ronaldo Reyes Moreno drept. Til tross for innvendingene fra befolkningen, bestemte selskapene seg for å fortsette byggingen av prosjektet for utnyttelse av naturressursene.(iv)

Samme år som David Castillo blir tiltalt for drapet på Berta Cáceres, blir også selskapet PRODERSSAs eiendommer konfiskert av honduranske myndigheter. Dette er et ledd i en operasjon mot flere selskaper knyttet til det kriminielle narkotikanettverket "Los Cachiros".(v)

Norfund får overført aksjer i PRODERSSA 

Året etter, i 2019, gir styret i PRODERSSA tillatelse til å overføre aksjene som tilhører David Castillo og selskapet PEMSA til Norfund.(vi) David Castillo er juridisk representant for PEMSA, som også eier store deler av selskapet DESA. David Castillo og PEMSA sine aksjer i Agua Fría overføres til KLP Norfund Investments. David Castillo mottar 1,3 millioner amerikanske dollar (ca. 11,6 millioner norske kroner) fra selskapene i bytte for overføring av landtitler, ettersom jordområder som var registrert i hans navn var blitt brukt som en del av garantien for prosjektfinansieringen.(vii)

I Honduras har institusjonene vært sterkt påvirket av korrupsjon, og landet har stått på fjerdeplass som det landet med mest korrupsjon i Latin-Amerika ifølge Transparency International.(viii) Samtidig er Honduras preget av gruvedrift og utvinning av skog, vannkraft, ensartet landbruk, olje og tilrettelegging for turisme. Alle disse faktorene danner grobunn for en rekke sosiale og miljømessige konflikter, noe som gjorde Honduras til det farligste landet å være miljøforkjemper i 2016, (ix) og det nest farligste landet i 2020.(x) 

(Bilde: PBI Honduras)

________________________________________