av: 
Ragnhild Grønntun Nissen

 

Den 15. august i år ble det nicaraguanske universitetet Central American University (UCA) anklaget for å bedrive terrorisme av en dommer knyttet til landets regime styrt av Daniel Ortega og Rosario Murillo. Sandinista-regjeringen mener de har blitt utsatt for et forsøk på statskupp fra lederne ved UCA. I forbindelse med anklagene, har universitetet blitt stengt ned og alle materielle og økonomiske eiendeler er beslaglagt. UCA faller dermed innunder nicaraguanske myndigheters kontroll, i likhet med 26 andre private universiteter i landet

Tidligere studenter, professorer og motstandere av regimet mener nedstengningen er en del av en statlig agenda for å hevne universitetets rolle i de sosiale protestene som fant sted i 2018. Da åpnet UCA dørene til campus for å huse tusenvis av demonstranter som ble angrepet av myndighetene under protestene. I tillegg er flere av lederne for protestbevegelsen tidligere studenter ved UCA. I etterkant, har universitetet holdt en svært kritisk posisjon overfor Ortega-Murillo-regjeringen på bakgrunn av menneskerettighetsbruddene som ble utført av politi og paramilitære grupper under demonstrasjonene.

Som en reaksjon mot ledelsen og studentene ved UCA sin rolle i opptøyene, har den nicaraguanske staten økt sin undertrykkelse av universitetet siden 2018. For eksempel, ble tidligere rektor ved UCA, José Idiáquez og viserektor, Jorge Huete nektet innreise og utvist fra Nicaragua i fjor, da de prøvde å returnere til landet etter utenlandsreiser. I tillegg påsto Idiáquez at han hadde blitt truet på livet i 2018.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ er den nicaraguanske statens overtakelse av UCA en indikasjon på at Ortega-Murillo regimet er villige til å betale enhver pris for å sikre sitt totalitære styre. Dette innebærer å ta kontroll over landets utdanningsinstitusjoner, og stanse ethvert forsøk på fri og demokratisk tenking.

FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) har fordømt nicaraguanske myndigheter for konfiskeringen av UCA. Byrået har bedt landets ledere om å respektere sine forpliktelser under den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som beskytter retten til utdanning.

 

Kilder:

Divergentes (2023)/ Al Jazeera (2023)

https://www.divergentes.com/dictadura-acusa-uca-terrorismo-y-confisca-bienes/

https://www.divergentes.com/giro-judicial-contra-la-uca/?s=08

https://www.divergentes.com/congelan-cuentas-uca/

https://www.aljazeera.com/news/2023/8/17/nicaragua-seizes-catholic-university-accused-of-being-centre-of-terrorism