av: 
Christian A. Clementsen

Den 8. mai skal Colombia til landhøring om menneskerettighetssituasjonen i landet. Landhøring eller Universal Periodic Review (UPR) er en mekanisme i FNs Menneskerettighetsråd opprettet av FNs generalforsamling i 2006. UPR består av en periodisk gjennomgang av menneskerettighetssituasjonen i alle FNs medlemsland, og skal fungere som et supplement til FNs øvrige menneskerettighetsmekanismer. UPR er den første internasjonale menneskerettighetsmekanismen som tar for seg alle land og alle menneskerettigheter. Landhøringene utføres av UPRs arbeidsgruppe som består av Menneskerettighetsrådets 47 medlemmer under ledelsen av rådets president (kilde). Under landhøringen får et land mulighet til å vise hvilke tiltak som er gjort for å styrke menneskerettighetene og hvilke forpliktelser som er fulgt opp. Andre stater, deriblant Norge, kan samtidig komme med tilbakemeldinger og anbefalinger til forbedring og nye tiltak. Universal Periodic Review er ment å behandle alle land likt når det gjelder gjennomgang av menneskerettighetene, og har et overordnet mål om å forbedre menneskerettighetssituasjonen i alle land, og å ta tak i menneskerettighetsbrudd uansett hvor de blir begått (kilde).