av: 
Christian A. Clementsen

 (Bilde: FNs Menneskerettighetsråd) Du kan høre hele gjennomgangen ved å klikke her

Torsdag den 10. mai var Colombia oppe til landhøring i FNs Menneskerettighetsråd i Genéve, hvor 87 land deltok med anbefalinger til forbedringer av landets menneskerettighetssituasjon. Colombia fikk også anledningen til å svare på hva landet har gjort for å bedre situasjonen. 

Colombia mottok til sammen over to hundre anbefalinger, hvor beskyttelse av menneskerettighetsforkjempere og sosiale ledere, vold mot kvinner, og innhold i fredsavtalen med FARC var gjennomgående temaer. 

Norge fokuserte på tre punkter under landhøringen av Colombia i Genève i tråd med de gjennomgående temaene: 

1) Implement the Transitional Justice System, the Comission for the Clarification of Truth, Co-existence and Non-repetition, and the Unit for the Search of Persons declared as disappeared, as agreed in the peace agreement.

2) Prevent and investigate all attacks against human rights defenders and community leaders, including trade unionists, indigenous leaders and environmentalist defenders, and bring those responsible to justice.

3) Strenghten measures to prevent and punish domestic violence and violence against women including by improving the investigation, prosecution and prevention of rape and sexual violence against girls.