av: 
Christian A. Clementsen

I lys av den seriøse humanitære krisen og mangelen på beskyttelse for befolkningsgrupper i distriktene i Colombia, publiserte Peace Brigades International Colombia den 13. desember 2017 en offentlig uttalelse der de ber både det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, og colombianske myndigheter om å handle. Du kan lese den offentlige uttalelsen her

Uttalelsen er publisert i forbindelse med drapene på to landrettighetsledere som fant sted i løpet av de to siste månedene av 2017. Den 26. november ble Mario Castaño Bravo fra La Larga Tumaradó drept. Under to uker etter, den 8. desember blir så Hernán Bedoya drept i det kollektivt eide landområdet Pedeguita y Mancilla. Begge lederne hadde mottatt trusler for å ha meldt fra om de økonomiske interessene for deres områder, og for å motstå å bli fordrevet fra landet med makt. Med tapet av Mario Castaño og Hernán Bedoya mister de etniske lokalsamfunnene ledsaget av Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) to av sine mest symbolske ledere. 

Hernán Bedoya 

Hernán Bedoya var en anerkjent landrettighetsleder fra Chocó-fylket og det kollektive landområdet Pedeguita y Mancilla. Han hadde tidligere meldt fra om dannelsen av ulovlige foreninger, forfalskede kontrakter og paramilitær tilstedeværelse i området. Bedoya ble drept kl. 01:15 om natten i Playa Roja, på vei mot sitt hjem i Pedeguita Mancilla da neoparamilitære fra Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) kom og skjøt ham 14 ganger. Gården til Bedoya er del av flere landeiendommer hvor det er planer om å gjennomføre prosjekter for industrielt jordbruk, i det felleseide landområdet Pedeguita y Mancilla.

Mario Castaño Bravo og Hernán Bedoya er to av tre landsrettighetsledere fra nettverket CONPAZ, som har blitt drept i 2017 (3).