av: 
Christian A. Clementsen

Et sammendrag av PBIs perioderapport om menneskerettighetssituasjonen i Colombia, som produseres fire ganger i året på spansk og engelsk. For perioden juli - august 2017.  

Peace Brigades International gleder seg over den bilaterale midlertidige våpenhvilen mellom Colombias regjering og geriljagruppen ELN, som skal vare fra 1. oktober 2017 til 9 januar 2018. Dette er et historisk skritt mot en nedtrapping av den væpnede konflikten som vil virke positivt på befolkningen i de rammede områdene. PBI fremhever i tillegg at det er viktig å følge opp implementeringen i etterkant av det som blir avtalt mellom partene ved forhandlingsbordet.  

Garantier for sannheten og forenes deltakelse i spesialdomsmyndigheten for fred? 


Den 1. august la Colombias regjering fram for Senatet et lovprosjekt om en egen spesialdomsrett for arbeidet med fred (Jurisdicción Especial para la Paz, JEP). I lovprosjektet skal 51 tjenestemenn fra Domstolen for Fred gjøre seg kjent med alle hendelser som direkte eller indirekte skal ha vært relatert til den væpnede konflikten fram til den 26. september 2016. Til nå har 1502 militære og 2817 medlemmer av FARC-geriljaen uttrykt vilje til å la seg granskes av JEP. Et kontroversielt tema er om de utenomrettslige henrettelsene kalt «falsos positivos» skal inngå under Spesialdomsmyndighetene.  

Andre mandat for FNs verifikasjonsoppdrag i skyggen av angrep og trusler


Den 26. september begynner FN sitt andre verifikasjonsoppdrag i Colombia. Samtidig hevdes det i flere rapporter fra juli til august at regionale økonomiske maktstrukturer er i ferd med å sette fot i flere områder. Dette har ført til trusler, drap og nye fordrivelser av befolkningen. Ifølge rapporten til Fundación Ideas para la Paz (FIP) har grupper som Autodefensas Gaitanistas de Colombia og ELN blitt sterkere etter at FARC har trukket seg tilbake. Rapporten trekker frem åtte «oppadstigende kriminelle bander» som nå er ytterligere styrket. Somos Defensores viser at 51 personer ble drept og 225 ble truet mellom januar og juni, noe som utgjør en økning i angrep i forhold til samme semester i 2016. Drapet på kvinnelige menneskerettighetsforkjempere gikk fra tre registrerte tilfeller i 2016 til syv i 2017. Demobiliseringsprosessen som involverer FARC er også bekymringsverdig. Totalt har 22 demobiliserte geriljasoldater med familiemedlemmer blitt drept av neoparamilitære grupper (10 tilfeller), ELN (1 tilfelle) og andre ukjente aktører. FNs verifikasjonsoppdrag skal denne gangen verifisere FARC-soldatenes integrering tilbake til det sivile liv, samt overvåke situasjonen til lokalsamfunnene rundt områdene for opplæring og reintegrasjon.  

30 år med straffefrihet etter forsvinningen av Nydia Erika Bautista


Den 30. august er Den internasjonale dagen for ofre for tvungen forsvinning. Fram til 1. juli 2017 er 44 887 personer registrert som forsvunnet i Colombia, med 120 083 pårørte. På denne dagen markerte Fundación Nydia Erika Bautista, ledsaget av PBI Colombia, 30 år siden forsvinningen av Nydia Erika Bautista. Særlig to rettsavgjørelser fra juli måned er viktige for denne saken. Bernardo Garzón er én av tre militære som nå er dømt til 11 års fengsel for forsvinningen av Guillermo Marín, medlem av M-19. I 1990 overga Garzón koordinatene for lokaliseringen av Nydia Erika Bautista og andre ukjente ofre. To år senere trakk han tilbake sin uttalelse, men denne er nå erklært ugyldig av rettsavgjørelsen fra juli. Samtidig i juli har Colombias statsråd beordret erstatning til tre underkommandanter som i 1996 ble arrestert under granskningen for antatt deltakelse i forsvinningen, tortureringen og drapet på Nydia Erika Bautista. De ble senere sluppet fri for påstått mangel på bevis i 2004. 30 år er fortsatt ingen høyere militær ledere dømt for denne forbrytelsen.  

Trusler og miljøødeleggelser i Pedeguita Mancilla, Chocó


I det kollektive territoriet Pedeguita og Mancilla i Bajo Atrato-området, kommer bananselskapet Asociación Agropecuaria Campesina Agromar med nye trusler. I løpet av 2016 ble selskapet gitt retten til bruk av 20 000 hektar land i en periode på 100 år uten at lokalsamfunnene ble konsultert på forhånd. Dette utgjør et brudd på lokalsamfunnenes fundamentale rett, og brudd på Ley 70 (1993)1 og Decreto 1745 (1995). Selskapet Agromar driver nå avskoging på kollektivt land for å legge til rette for dyrking av bananer. Organisasjonen Comisión Intereclesial de Justicia y Paz rapporterte i juni at selskapet ville plassere rundt 30 utenforstående familier rundt i det kollektive territoriet for å sikre arbeidet med bananplantasjene.   
   

Fotnote:                                                       
 1 Ley 70 gir lokalsamfunn med afrikansk avstamning kollektiv rett til egne territorier.  

Tags: