av: 
Magus Westbye, frivillig i PBI Norge

2016 markerte 35-års jubileet for PBI’s internasjonale arbeid med å forsvare menneskerettighetsforkjempere. I løpet av jubileumsåret har vi samarbeidet med 600 inspirerende kvinner og menn som risikerer livene sine for å forsvare sine og andres rettigheter. Beskyttelsen av disse menneskerettighetsforkjemperne er selve kjernen i arbeidet vi gjør, og i år har vi både styrket og ekspandert vår innsats i samsvar med forkjempernes behov i deres lokalsamfunn i alle våre syv prosjektland.

Gjennom arbeid i Mexico, Guatemala, Honduras og Colombia i Latin-Amerika, samt Nepal, Indonesia og Kenya, har PBI i løpet av 2016 ledsaget organisasjoner og enkeltpersoner ved 723 tilfeller. Dette er områder hvor  menneskerettighetsforkjemperne blir utsatt for bortføring, arrestasjoner og mord på grunn av sitt arbeid.

Aktivistene som arbeider for å beskytte de sosiale, økonomiske og kulturelle rettighetene (ØSK), er blant de aller mest utsatte. Omtrent halvparten av de 281 myrdede menneskerettighetsforkjemperne i 2016 jobbet med å beskytte landområder, urfolksrettigheter og miljømessige rettigheter. Derfor hadde PBI et spesielt fokus på å forbedre deres beskyttelse, gjennom å rette internasjonalt fokus på situasjonen de lever i. Med informasjon hentet inn fra felten gjennom tette bånd med forkjemperne, kunne vi være medarrangører under en panelsamtale i FNs menneskerettighetsråd angående viktigheten av deres beskyttelse, samt bidra med fakta og tall til FNs hovedforsamling. Gjennom en kombinasjon av beskyttelsen og støtten vi ga 649 menneskerettighetsforkjempere, og de 764 møtene med mellomstatlige organisasjoner som FN, diplomater og en rekke lokale, nasjonale og internasjonale NGOer kunne vi bidra til å skape en formell anerkjennelse av farene aktivistene som arbeider for ØSK møter.

I regi av PBI ble det holdt 122 workshops med til sammen over tusen deltagende. Blant annet i Mexico, hvor fokuset var strategier for selvforsvar, slik at de selv kan opprettholde eller utvide sitt handlingsrom. Vi samarbeidet også med sivilsamfunnsorganisasjoner, med mål om at lokalbefolkningen selv skal være i stand til både å følge opp tidligere workshops, samt avholde sine egne.

Arbeidet med å påvirke beslutningstagerne både nasjonalt og internasjonalt har vært en sentral del av arbeidet utført i 2016. Ved å gi uttrykk for vår uro for menneskerettighetsforkjempernes situasjoner gjennom hundrevis av møter med lokale og regionale autoriteter, og med representanter for myndighetene i Europa og Canada, styrkes våre relasjoner, og dermed den polistiske tyngden våre feltarbeidere er avhengige av. I kombinasjon med de nevnte møtene med en rekke organisasjoner og NGOer, kan ledsagerne våre med et internasjonalt nettverk i ryggen levere et tydelig buskap om at verden følger med.