av: 
Halvard Hjermundrud - styreleder PBI Norge

Colombia: 20. juni ble den colombianske menneskerettighetsforkjemperen David Ravelo sluppet ut etter nesten 7 års urettmessig og urettferdig fengsling. PBI, som har ledsaget Ravelo gjennom hele den vanskelige perioden, er glade for at han er sluppet fri, men er på samme måte som før fengslingen i august 2010 bekymret for sikkerhet til han og hans familie. 

PBI observerer med bekymring at menneskerettighetsaktivister fortsatt utsettes for kriminalisering, særlig de som arbeider med forsvaret av landrettigheter og naturressurser.