Tid:  03. april kl. 18:00

Sted: Fredshuset, Møllergata 12 Oslo

Arrangementside på Facebook 

I Colombia fortsetter kampen for å fremme og beskytte menneskerettighetene. Situasjonen er for mange svært kritisk, til tross for at fredsprosessen i landet gjør store fremskritt. FNs høykommissær for menneskerettigheter rapporterte at 126 aktivister og sosiale ledere ble drept i løpet av 2016, året fredsavtalen mellom FARC og colombianske myndigheter ble underskrevet og vedtatt i kongressen. Mange overgrep skjer i sammenheng med etableringen av store utviklings- og utvinningsprosjekter, der store økonomiske interesser er involvert. For å oppå en bærekraftig fred, preget av respekt for folks rettigheter, spiller menneskerettighetsforkjempere en avgjørende rolle. Men det er nå mer vold og angrep rettet mot menneskerettighetsforkjempere i landet enn på mange år.

Peace Brigades International (PBI) og SAIH får besøk av Berenice Celeita, leder av menneskerettighetsorganisasjonen NOMADESC som vil gi introduksjon til arbeidet sitt og en oppdatering av situasjonen i Colombia.

NOMADESC er en av SAIHs samarbeidspartnere i Colombia gjennom et utdanningsprosjekt støttet av Operasjon Dagsverk.


På grunn av trusler og aggresjon mot NOMADESC og deres ledere jobber PBI i Colombia for å beskytte organisasjonen i sitt arbeid, og har ledsaget Berenice siden 1999.

Velkommen!