av: 
Trine Christensen, Kenya-ansvarlig i PBI Norge

 PBI Kenya lanserte nylig et «toolkit» for kvinnelige menneskerettighetsforkjempere som jobber i Nairobis tettsteder. Formålet med dette «toolkit» er å øke kunnskapen rundt retten til beskyttelse som menneskerettighetsforkjemper, uansett om man er aktivist eller advokat, så lenge ens aktiviteter er rettet mot menneskerettighetsarbeid.

«Toolkittet», som er utviklet av PBI Kenya, er designet for å kunne bidra til kunnskap, informasjon og viten om relevante verktøy som øker kvinnelige menneskerettighetsforkjemperes kapasitet til å kunne vurdere egen sikkerhet og beskyttelsesbehov. Blant annet setter «toolkittet» fokus på hvordan man risiko-vurderer, og definerer sikkerhetsregler og prosedyrer som er tilpasset situasjonen og miljøet man jobber i. Det er et online instrument som gir oversikt over tilgjengelige ressurser, som kan øke sikkerheten og effektiviteten i deres arbeid for menneskerettigheter.

Les mer