av: 
Radineh Omrani, Prosjektkontakt for Mexico i PBI Norge

Cristina Auerbach´s kamp som menneskerettighetsforkjemper begynte da en eksplosjon i februar 2006 inne i Pasta de Conchos gruven i det nordlige Mexico, innesperret 65 gruvearbeidere. Da det viste seg at gruveselskapet stanset leteaksjonen etter kun 2 døgn og at myndighetene ikke ble holdt ansvarlig for grove sikkerhetsbrudd, bestemte Auerbach seg for å kreve rettferdighet på vegne av de pårørende. Som leder for Organizacion Familia Pasta de Conchos, et nettverk av kvinner fra gruve regionen Coahuila, kjemper hun for å bedre arbeidsforholdene for gruvearbeidere og levekår for de omkringliggende samfunn. Således har Auerbach satt seg i forkant av en farlig kamp mot noen av landets mektigste aktører.

Dokumentar Pasta de Conchos: Kamp om rettferdighet.

Finn spansk versjon her

URL: https://vimeo.com/201661134