av: 
Radineh Omrani, Prosjektkontakt for Mexico i PBI Norge

 Fra venstre: Frank Conde Tandberg (Amnesty International), Cristina Auerbach, Esmeralda Saldaña, Vanessa Colorado (Det norske menneskerettighetsfond) og Radineh Omrani (PBI Norge)

Selv om forholdene i gruvene har forbedret seg, anser ikke Auerbach sitt arbeid som fullført. Som den eneste regionen i landet står Coahuila for produksjonen av 10 % av landets elektrisitet, og kulldrift er hovedbeskjeftigelsen for lokalbefolkningen i denne regionen. Stor utvinning i gruvene er nå i ferd med å sluke opp de omkringliggende lokalsamfunnene og kullavfallet dumpes i folks hager. I tillegg skaper støvforurensningen i områder store helseproblemer for befolkningen. 

Den 22 år gamle Esmeralda Saldaña er en av kvinnene som har stått imot gruveselskapers forsøk på krype nærmere og nærmere hennes landsby, Colete. I en alder av tretten, ble hun rystet da hennes onkel ble bortført av det lokale politiet og ble funnet en uke senere, blodig og bevisstløs. Dette var hans straff for å ha nektet å selge sitt hjem. Etter denne hendelsen, tok det henne tre år for å mane seg opp til å stå imot gruveselskapene som var i ferd med å ødelegge veier, hus og elver i landsbyen. Med hjelp og støtte fra Auerbach har Saldaña klart å engasjere hele samfunnet i en rekke protestmarsjer som har ført til at noen av de mest ødeleggende gruveselskapene nå har trukket seg ut av landsbyen. Likevel er behovet for tilstedeværelse og kontinuerlig kamp mot ulovlig utvinning gjeldene i regionen. Lokalsamfunnene kjemper bokstavelig talt en kamp om overlevelse.

Betydningen av PBI ledsagelse

Auerbach og Saldañas arbeid i regionen er svært viktig for å fremme menneskerettigheter for gruvesamfunn. Auerbachs inspeksjoner i gruvene har reddet utallige liv og Saldañas pågående kamp har vekket borgermesterens oppmerksomhet. PBI har fulgt Auerbach og Saldaña siden 2014 og er fortsatt årvåken ettersom begge opererer i et farlig miljø og står imot mektige aktører. “I et område der politiske aktører og gruveselskaper går hånd i hånd, er beskyttelsen fra PBI svært viktig for meg” sier Cristina. “Uten tilstedeværelse av PBI ville jeg ikke ha klart å oppholdt meg i Coahuila. Spesielt nå, etter å ha fortalt vår historie til omverdenen, befinner vi oss i en betraktelig større risiko enn tidligere. Jeg er svært takknemlig for PBI som gir menneskerettighetsforkjempere i Mexico muligheten til å våken opp i livet hver dag.”