Det første du gjør for å bli ledsager med PBI, er å ta kontakt med PBI Norge. Landegruppen gir deg informasjon og tips til veien videre. Deretter søker du direkte til prosjektet du ønsker å jobbe i. Se her for søknadsfrister til de forskjellige prosjektene

Ledsagernes oppgaver: 

  PBI har siden starten ledsaget tusenvis av menneskerettighetsforkjempere, småbønder, studenter, fagforeningsledere, kvinnegrupper, organisasjoner for urbefolkning og flyktninger, inkludert Rigoberta Menchú Tum, vinner av Nobels Fredspris. I tillegg til ledsagelse arbeider også ledsagere fra PBI med å:

  • trene mennesker i ikke-voldelig konfliktløsning og menneskerettigheter;'
  • fostre sosial og politisk forsoning;  
  • dokumentere eksistensen av konflikt og fredsinitiativ, og skrive rapporter til PBIs internasjonale nettverk om situasjonen i eget operasjonsområde;
  • ha møter med sivile og militære myndigheter, internasjonale organisasjoner og diplomatkorpset i det aktuelle landet.

  Ledsagernes primære oppgave er forskjellige former for ledsagelse. De daglige gjøremål består i å:

  • ledsage individer som er truet på grunn av sitt arbeid;
  • være tilstede på kontoret til en utsatt organisasjon;
  • reise sammen med personer i kritiske perioder;
  • gjennomføre undersøkelser og analyse;
  • ledsage fordrevne som vender hjem til sine lokalsamfunn;
  • være til stede ved valg og demonstrasjoner.

  Den første tiden i felt er å regne som en opplæringsperiode der en skal sette seg inn i arbeidet, bli kjent med landet og med organisasjonene som ledsages. Ledsagerne bor i samme hus og deler på praktiske oppgaver.

   Hvem kan bli ledsager?

   PBIs minstekrav er at man behersker språket i landet en skal arbeide i;

   • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner er nødvendig;
   • Det er også ønskelig at søkerne har erfaring fra internasjonalt arbeid og/eller organisasjonsarbeid;
   • Være villig til å binde seg til ett års tjeneste, samt delta i forberedelser og noe etterarbeid (i form av å delta på seminarer o.l.).
   • De fleste ledsagere er over 25 år.

    

   Søknadsprosessen: Hvordan blir man ledsager?

   For å bli ledsager begynner du med å kontakte PBI Norge og deltar på et introduksjonsseminar eller et møte med vår kontaktperson. PBI henviser søker videre til hvilke prosjekter det er mulig å søke seg til på det aktuelle tidspunktet. Hvert prosjekt utlyser en til to ganger i året, så det er lurt å følge med på utlysninger fra prosjektene om man er interessert i et spesielt prosjekt. Søker sender så inn søknadsskjema til det aktuelle prosjektet. Søkeren må også finne referanser (referanseskjema finner du sammen med søknadsskjemaet, og skal sendes direkte fra referansen til opplæringsteamet). PBI Norge bistår i søknadsprosessen med tips, råd og kontakt med prosjektet. Det er lurt å starte søknadsprosessen så fort som mulig, da det kan ta litt tid å samle sammen referansene, samt at søknadsskjemaet er omfattende. 

   Prosjektet mottar og vurderer søknaden, og hvis søker virker interessant, gjennomføres et telefonintervju for å bli bedre kjent og utdype spørsmål fra skjemaet. Dersom søker fortsatt er aktuell, blir han/hun invitert til å delta på et forberedelseskurs i regi av prosjektet, oftest arrangert i Europa. Prosjektet sender i forkant av seminaret ut en del teoretisk informasjon om PBIs arbeid i landet. Noen sender også skriftlige arbeidsoppgaver som søker skal sende inn eller forberede før deltakelse på kurs. Tiden før opplæringsseminaret er også viktig for å forberede seg i forhold til kunnskaper om landet, språk og for å være mest mulig mentalt forberedt.

   Søker deltar på forberedelseskurs for det enkelte prosjektet. På kurset lærer en mer om PBIs arbeidsmetoder, prosjektlandet, organisasjonene det arbeides med m.m. En blir satt til å løse oppgaver som gruppe, ved hjelp av diskusjoner og rollespill. Under seminaret blir det også avholdt intervjuer med søkerne, og en vil få en tilbakemelding den siste dagen på om en vil bli akseptert som ledsager eller eventuelt har punkter en bør forbedre for å bli akseptert.

   Om søker blir tatt opp i prosjektet, blir han/hun enig med opplæringsteamet når han/hun vil reise ut. NB: Tidspunkt for når man reiser ut i felt vil avhenge av når prosjektet har søknadsfrist og når de holder opplæringsseminaret. Det er ikke uvanlig at det tar opptil et år fra man begynner søknadsprosessen til man reiser ut i felt, så det anbefales å starte tidlig. 

    

   Kostnader i forbindelse med tjenesten

   PBI dekker flyreise, forsikring, kost og losji og reiseutgifter i forbindelse med tjenesten. I tillegg gis et lite stipend månedlig som varierer fra prosjekt til prosjekt. Ved avsluttet 12 måneders tjeneste utbetales et repatrieringstilskudd. Prosjektet hjelper til med visumsøknader. Ledsagerne må selv dekke eventuelle vaksinasjoner. Det gis også fritak fra nedbetaling av studielån mens man jobber i felt.

   Forberedelseskurset til de enkelte prosjektene er oftest gratis, men noen prosjekter tar en liten deltakeravgift som dekker kost og losji. Deltakerne må dekke reisen selv, men PBI Norge kan gi et tilskudd dersom søker blir valgt ut til å reise ut i felt (dette avhenger av tilgjengelige midler i PBI Norge).

    

   Kontakt med PBI Norge i forkant av søknad 

   Det er en fordel å delta aktivt i PBI Norge før en søker og eventuelt reiser ut i felt. Slik opparbeider en mer kunnskap om organisasjonen og dens arbeidsmetoder. En kan også bruke denne tiden på å bestemme seg for om dette er en type arbeid som en ønsker å utføre. Om man er aktiv i landegruppen før man søker, kan også PBI Norge være en av referansene når man søker. 

   Kontakt oss for mer informasjon!

   kontakt@pbi.no