Visjon: 

PBI ser for seg en verden der folk løser konflikter på en ikke-voldelig måte, der menneskerettighetene overholdes, og hvor sosial rettferdighet og interkulturell respekt har blitt en realitet. 

Mål: 

PBI arbeider for å åpne et rom for fred der konflikter kan behandles med ikke-voldelige metoder. Vår strategi er internasjonal tilstedeværelse som støtter lokale initiativer og bidrar til å utvikle en kultur for fred og rettferdighet. Vi handler på anmodning fra lokale organisasjoner som arbeider for menneskerettigheter og sosial endring i regioner med undertrykkelse og konflikt.

Målet med PBIs internasjonale tilstedeværelse er å støtte både politiske og sosiale prosesser gjennom en felles strategi for å stoppe vold og fremme aktiv ikke-vold. Våre internasjonale team bruker metoder som beskyttende ledsagelse, fredsundervisning, uavhengig observasjon, og konfliktanalyse. I tillegg lærer PBI om, og utvikler former for ikke-voldelig intervensjon. Der det er mulig tar vi initiativ til kontakt med alle partene i en konflikt for å informere om vår tilstedeværelse.

PBI støtter dette arbeidet gjennom et bredt internasjonalt nettverk av organisasjoner og enkeltpersoner. Vår identitet er bygd på ikke-hierarkiske strukturer og konsensusprinsippet.